Nieuws

Extra geld beschikbaar om werkdruk aan te pakken in het onderwijs

Extra geld beschikbaar primair onderwijs

Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het primaire onderwijs. Leraren in het primair onderwijs ervaren regelmatig een te hoge werkdruk. Dit is natuurlijk niet fijn. Om de werkdruk te verminderen, stelt het kabinet voor schooljaar 2021-2022 opnieuw € 430 miljoen beschikbaar. Dit is veel meer dan de jaren ervoor. Het komt neer op 252 per leerling in het regulier basisonderwijs. In het speciaal onderwijs ontvangt men €377 per leerling. Met dit geld kunnen scholen maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken. De werkdruk kan door scholen op verschillende manieren worden tegengegaan. Namelijk door extra personeel aan te nemen, een conciërge in te huren, of andere zaken uit handen te nemen. Elke school beslist zelf hoe het geldt besteed gaat worden.

De volgende quote zal dan bijvoorbeeld minder worden uitgesproken: ‘Ik moet zelf mijn lokaal schoonmaken’. Hoe fijn is het als alle leraren zich kunnen focussen op de leerlingen en hun werk in plaats van de schoonmaak van het lokaal. Laat de schoonmaak over aan Groenoord Cleaning Service! Dan hebt u er geen omkijken meer naar.

Het is belangrijk dat de klaslokalen schoon en netjes zijn. Leerlingen zitten op school om te leren en dat gebeurt beter in een schone, opgeruimde omgeving. Leerlingen én leerkrachten presteren beter in een hygiënische omgeving.

Schoolteams bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed. Wij zijn ervan overtuigd dat leraren zich niet hoeven te bekommeren over de schoonmaakwerkzaamheden binnen de school.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op