Schoonmaken

Wat is belangrijk bij het schoonmaken van een kinderdagverblijf?

Het schoonmaken van een kinderdagverblijf klinkt simpel maar er zijn een hoop zaken waar op gelet dient te worden. Bijvoorbeeld het gebruik van kindvriendelijke schoonmaakmiddelen. Groenoord heeft 12 jaar ervaring in het schoonmaken van kinderdagverblijven en volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM. Wil jij meer weten over wat deze richtlijnen zijn? Lees dan verder.

Schoonmaakbedrijf Leiden - Groenoord Cleaning Service

Richtlijnen tijdens het schoonmaken

Het RIVM heeft een aantal richtlijnen opgesteld die noodzakelijk zijn tijdens het schoonmaken binnen een kinderopvang: 

  • Hoe ontsmet ik mijn handen; 
  • Welke handschoenen men aan moet doen;
  • Men moet gebruik maken van microvezeldoekjes;
  • Welke desinfecterende middelen gebruikt mogen worden en;
  • Hoe het schoonmaakschema eruit ziet. 

Voor de volledige richtlijnen kan de site van het RIVM worden geraadpleegd. 

Waarom schoonmaken en desinfecteren belangrijk is

In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Door regelmatig schoon te maken, haalt u veel van deze ziekteverwekkers weg. Hierdoor verkleint u de kans om ziek te worden.

Er is een verschil tussen schoonmaken en desinfecteren. Schoonmaken is stof en vuil verwijderen en hierdoor ook de meeste ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door te stofzuigen of te dweilen. Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, tot een zo laag niveau dat deze niet meer ziekmakend zijn. Dit doet u pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties zoals bij een uitbraak van een ziekte.

Waarom afvalverwerking belangrijk is binnen de kinderopvang

Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Bovendien trekt afval ongewenste dieren aan. Daarom moet de opslag en afvoer van afval aan bepaalde eisen voldoen. Huishoudelijk afval is het afval dat dagelijks in een instelling wordt geproduceerd, met uitzondering van grofvuil, bouw- en sloopafval en klein gevaarlijk afval. Denk bijvoorbeeld aan etensresten, oud papier en verpakkingsmaterialen. Enkele tips de afvalverwerking te verbeteren zijn: 

  • Leeg afvalemmers minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in gesloten rolcontainers.
  • Verschoon damesverbandcontainers in de meisjestoiletten dagelijks.
  • Houd de opslagplaats van afval schoon, zodat er geen ratten of andere ongewenste dieren op afkomen. 
  • Plaats geen afval naast afvalcontainers. Zorg dat het afval wordt opgehaald voordat een container vol is;

Lees hier alles over de richtlijnen.